Høyt aktivitetsnivå og resultatforbedring for Con-Form i 3. kvartal

Con-Form har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2016, og oppnådde en omsetning på 743 mill i årets tre første kvartaler (tilsvarende 663 mill i samme periode i 2015).
Dette er den høyeste omsetningen Con-Form har hatt i årets tre første kvartaler noen gang. Resultatene i samme periode er som forutsatt, og bekrefter med det at de resultatforbedrende tiltak som er iverksatt har god effekt. De oppnådde resultatene i årets tre første kvartaler følger av den innsats og det engasjement våre ansatte hver dag legger ned for å skape resultater for Con-Form. Dyktige medarbeidere i alle ledd er vårt viktigste konkurransefortrinn, og sammen med våre kunde , leverandører og samarbeidspartnere har vi et godt utgangspunkt for en fortsatt positiv utvikling for Con-Form. Morten Stjern Con-Form
2016-11-03