Con-Forms visjon er å effektivisere byggeprosessen

 

Con-Form har utviklet et system basert på prefabrikerte forskalingselementer, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass.

Systemet er fleksibelt og effektivt å montere, og forener fordelene fra plasstøpte bygg og rene elementbygg.

 

Vi leverer raskere, og til fastsatt pris.

 

Con-Form har vært i bransjen i flere tiår, og har opparbeidet en unik kompetanse på prosjektering, planlegging og oppføring av råbygg.

Gevinsten av god logistikk, effektiv bruk av ferdigstøpte elementer og redusert utstøping på byggeplassen kommer kunden til gode.

 

Vi leverer alle komponenter i råbygg, som vegger, dekker, trapper, balkonger, svalganger, søyler og dragere.

Vi tilbyr en strømlinjeformet, lean produksjon som er tilpasset behovene til hver enkelt kunde.

 

Ta gjerne kontakt for å snakke om hvilke muligheter Con-Form Systemet kan tilby til spesielle prosjekter, eller for mer detaljert informasjon.

 

Con-Form AS ble etablert av entreprenørfirmaet Berntsen & Boe A/S (Veidekke) i 1982, og produksjonen av Con-Form veggelementer ble startet på grunn av manglende tilgang på fagfolk til forskaling og armering i bransjen.

 

Con-Form Group omsatte for omkring 910 MNOK i 2015 og forventer å øke omsetningen i 2016 til 950 MNOK.

Con-Form er etablert med entrepenørvirksomhet og produksjon i både Norge og Sverige

Våre kontorer er i Oslo, Trøndelag og Stockholm.

Selskapets fabrikker befinner seg i Orkanger, Bergen, Lunde i Telemark, Kristiansand og Strømstad.

I Nord-Norge produserer Betong & Entreprenør AS Con-Form elementer på lisens.

 

Con-Form er medlem i Startbank.