Con-Form – kvalitet satt i system

 

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Systemet er fleksibelt, effektivt å montere og forener fordelene fra plasstøpte bygg og rene elementbygg på en unik måte.

 

Fordi betongelementene blir støpt i stålformer får overflaten en finish som ikke er mulig å oppnå ved tradisjonell støping. Den jevne overflaten krever minimal behandling etter montasje og støp. Resultatet er et homogent råbygg, som også ivaretar ulike krav til blant annet brann- og lydisolering.

 

Con-Form produserer både vegger, dekker og andre elementer som er tilpasset hverandre og dermed enkle å kombinere. Vi leverer komplette løsninger som gir større fleksibilitet, kortere byggetid og bedre økonomi i prosjektet – samtidig som det ferdige råbygget holder høyeste kvalitet.

Con-Form leverer råbygg til de fleste typer bygg med hovedvekt på leilighetsbygg og hoteller.

 

I tillegg til vegger og dekker kan vi levere produkter som:

  • trapper
  • balkonger
  • bjelker
  • søyler
  • kulverter, støttemurer ol til infrastruktur

 

I våre råbygg leverer vi også produkter utover egenproduserte, - ved behov. Dette kan være stål, hulldekker osv.