Bildet viser Quality Hotell Friends i Stockholm.  

Con-Form leverte komplett råbygg inklusive ferdig

malte fasadeelementer med vinduer.